Weekbulletin 10 april 2016

In de morgendienst om 11.00 uur: ds. A. Elverdink, Jistrum, organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. S. Boukes, Damwâld, organist B. Bosch
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 37: 1,2,3 ’s middags: EB 37: 6,7,8

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. L. Huizinga, Patrimoniumwei 6.
Ook ging een bloemengroet naar dhr. K. Steegstra, P. Dantumastrjitte 5 en naar dhr. E. Dijkstra, Joh. Tabesstrjitte 15.

● Berichten weekbulletin 17 april a.s. inleveren voor donderdag 14 april voor 21 uur op
Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 17 april a.s.
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld , , organist J. Klimstra
In de middagdienst: slotjeugddienst , organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: geen i.v.m. jeugddienst
Liederen voor de dienst: EB 136: 1,2,3 ’s middags: EB 118: 1,2,3,4

Kanselbericht:
Met dankbaarheid en blijdschap deelt de kerkenraad het volgende mee:
Op D.V. 24 april 2016 zullen Hanna Ilse Hellinga, Tienewei 3, en haar vriend Bennie Geert Turkstra, Willemstrjitte 23, Openbare Belijdenis van hun geloof afleggen. Zij doen dit ’s morgens in de Hervormde Kerk van Akkerwoude.

● Geboren:
Je hebt iets uit de hemel meegenomen
Je hebt iets van een engel meegebracht
Je bent een ster die flonkert met haar stralen
Wat jij hebt dat is met goud niet te betalen

Geboren op 30 maart 2016 Amarins, dochtertje van Henk en Baukje Rozema, zusje van Jeldau en Lieke, Boargemaster Nautawei 3 te Broeksterwâld.
We feliciteren de familie Rozema van harte met de geboorte van hun dochter en zusje.

● Gemeente-meeleven:
Vorige week is mevr. T. Jagersma thuis gevallen en heeft daarbij haar bovenbeen gebroken, gelukkig is de operatie goed gegaan. Mevr. Jagersma kan niet naar huis en ze is woensdag opgenomen in het verpleeghuis in Veenwouden, gelukkig een stukje dichterbij. We willen br. en zr. Jagersma heel veel kracht en sterkte toewensen. Haar adres is Talma Hûs, Juliusstrjitte 44, afd. De Boarch kamer 229, 9269 NV Feanwâlden

●De vrouwenclub komt dinsdagavond 12 april a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar. Het onderwerp staat op blz. 4 van ‘In Gesprek’ nummer 4: ‘U bent bij mij’.

● ZINGEN MET MANNENKOOR PRO REGE:
Vanavond organiseert Christelijk mannenkoor PRO REGE een zondagavondzang in Westereen. Ruim tachtig mannenstemmen zullen de Rehoboth-kerk (Noorder Stationsstraat 31) vullen met geestelijke liederen in alle toonaarden. Koor- en samenzang voeren deze avond de boventoon! Het geheel wordt muzikaal omlijst door dirigent Dirk Norbruis op piano en Anja Heikamp-Kommerie op orgel. PRO REGE nodigt iedereen uit om deze avond mee te maken. Het programma start om 19.45 uur. De toegang is vrij. Er is een collecte om de kosten te dekken.

● CONFERENTIE ZAKENWERELD:
Als we kijken naar de Kerk van nu dan zien we dat veel christenen vooral van invloed zijn in de christelijke wereld. Maar we geloven dat de meesten van hen geroepen zijn om juist van invloed te zijn in de maatschappij, op de plek waar ze doordeweeks zijn. Daar willen we binnen Unite in Christ in investeren, zodat Gods hart zichtbaar wordt door Zijn kinderen heen in alle delen van de samenleving. Zo ook in de zakenwereld. De zonen en dochters van God mogen in de zakenwereld meer zichtbaar gaan worden. Maar hoe doe je dat?
Spreker: Michiel Koelewijn
Kosten: We bieden deze dag gratis aan, inclusief koffie, thee en lunch.
Er zal een collecte worden gehouden.
Opgave voor 13 april. Meer info en opgave via www.uniteinchrist.nl

Dit vind je misschien ook leuk...