Weekbulletin 20 oktober 2019

● Dienst op zondag 20 oktober a.s.
In de morgendienst: Ds. D.C. Hellinga, Urk , organist J. Klimstra
In de middagdienst: Ds. D.C. Hellinga, Urk , organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Een lied over de tempel (psalm 84)
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 140: 1,2,3 ’s middags: EB 144: 1,2,3

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar Marieke Berends, P. Durksstrjitte 42.

● Berichten weekbulletin 27 oktober inleveren voor vrijdagmorgen 25 oktober voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 27 oktober a.s.
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld, voorbereiding H.A. , organist v.d. Weide
In de middagdienst: themadienst “Een goed verhaal” door Griet van der Zwaag en Nico Steringa
m.m.v. Lighthouse , organist J. Klimstra
Collectes: Nederlands Bijbelgenootschap , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Henk
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Paulus schrijft een brief (Romeinen 1:1-7)
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 147: 1,2,3 ’s middags: EB 150: 1,2,

● Gemeente-meeleven:
– Marieke Berends kwam vorige week vrijdagochtend hier in Broeksterwâld met haar fiets in aanrijding met een automobilist. Zij is daarna opgenomen geweest in het ziekenhuis waar de kaakchirurg haar tanden weer op de goede plek heeft gezet. De neuroloog constateerde een hersenschudding, en vooral daar moet Marieke nog goed van herstellen. De specialisten hebben eerst 2 weken rust en een medicatieschema voor geschreven. De familie Berends is blij en dankbaar voor de post en de ballonnen voor Marieke. Extra bezoek kan nog niet. De gemeente wenst Marieke van harte beterschap en sterkte om voldoende rust te vinden.
– Zr. Trieny Jilderda-van der Zwaag, Haadwei 1, De Falom, zal aanstaande woensdag in Nij Smellinghe geopereerd worden aan een hernia. We wensen haar en haar gezin veel sterkte toe en hopen, dat de pijn, die haar al enkele weken plaagt, hierna over mag gaan!
Een hartelijke groet uit de gemeente.

● Themadienst “Een goed verhaal”

● DANKBETUIGING:
Het afgelopen jaar ben ik vaak positief verrast door de vele blijken van medeleven die  ik tijdens mijn ziekte heb ontvangen vanuit de PKN-gemeente Broeksterwâld. Ook mijn ouders werden niet vergeten. Hiervoor willen wij graag iedereen bedanken. Het heeft ons erg goed gedaan.
Hartelijke groet,
Gert Wolters
De Buizerd 6, 9231 KV Surhuisterveen

* Gesprekavonden “Samen de Bijbel lezen”:
Graag wil ik weer starten met de ontmoetingen “Samen de Bijbel lezen”, waar we steeds 1 of 2 hoofdstukken uit de Bijbel lezen en daar samen over praten. Deze ontmoetingen vergen niet veel voorbereiding, zijn geschikt voor jong en oud, en iedereen kan per keer besluiten wel of niet de volgende keer ook weer te komen. Afgelopen seizoen hebben we dat op de donderdagavond gedaan, 1x in de twee weken, van 8 tot half 10. Nu werd mij gevraagd of het ook niet op een ochtend gehouden zou kunnen worden i.p.v. op een avond. Wat mij betreft is dat ook prima. Hebt u, heb jij, belangstelling om hier aan mee te doen dit seizoen, laat even weten, en dan ook meteen uw/jouw voorkeur voor een avond of een ochtend!
Het kan via whatsapp (06 36152438) of via de mail (vanvlietalfons@gmail.com).
ds. Alfons van Vliet

* Vakantie ds. van Vliet:
Ds. van Vliet heeft deze week vakantie. Hebt u een predikant nodig, kan dat via uw wijkouderling of iemand van het moderamen.

Dit vind je misschien ook leuk...