Weekbulletin 26 mei 2019

● Dienst op zondag 26 mei a.s
In de morgendienst: ds. G. Timmer, Twijzelerheide , organist v.d. Weide
In de middagdienst: bijzondere dienst , organist Tj. Reitsma
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Het gouden beeld ( Exodus 32:1-14)
Kinderlied: Ik ben

Liederen voor de dienst: EB 411: 1,2,3 ’s middags: EB 410: 1,4

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Piet Rosier, Ds. Feitsmaweg 1-B.
Ook ging er deze week een bloemetje als welkom naar de familie v.d. Mossel, P. Dantumastrjitte 19.

● Berichten weekbulletin 2 juni inleveren voor vrijdagmorgen 31 mei 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op donderdag 30 mei a.s , Hemelvaartsdag
In de morgendienst: ds. Y. van der Wal, .Morra , organist Tj. Reitsma
Collectes: Recreatiewerk Lauwersoog , 2e kerk
Koster: Kees
Liederen voor de dienst: EB 124: 1,2,3

● Dienst op zondag 2 juni a.s.
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. B. Bloemendal, Frieschepalen , organist B. Bosch
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Bij God is het goed (Psalm 46)
Kinderlied: Kinderlied: Hebben hebben

Liederen voor de dienst: EB 122: 1,2,3 ’s middags: LB 223: 1 t/m 7

KANSELBERICHT
Nieuwe ambtsdragers:
De kerkenraad maakt dankbaar bekend dat drie personen bereid zijn gevonden om zitting in de kerkenraad te nemen ter opvulling van de ontstane vacatures.
Voor ouderling zijn dat zuster Coba Wybenga-Kuiken en zuster Reina Boom-Barkema, en voor jeudouderling zuster Tjitske van Dijk-Soepboer.
Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 9 juni in de morgendienst. Broeder Jan Berends heeft zich bereid getoond om zitting te nemen in de diaconie. De daardoor ontstane vacature voor jeugdouderling wordt deels opgevangen door zuster Griet  van der Zwaag-van der Schaaf die  bereid is naast haar functie van wijkouderling bijstand te verlenen aan het jeugdwerk.
Zuster Anny Dillema – de Vries heeft aangegeven nog een jaar aan te willen blijven als wijkouderling. Jaap Klimstra zal nog een jaar aanblijven als ouderling voorzitter. Er blijft nu een vacature binnen de diaconie. Als een gemeentelid bij nader inzien zich toch geroepen voelt deze vacature te vervullen, kan contact opgenomen worden met de kerkenraad

.● Nieuw ingekomen:
Nieuw ingekomen uit Ternaard in onze gemeente: zijn Peter en Agnes v.d. Mossel – v.d. Valk en hun beide kinderen Durk Pieter (6 jaar) en Elisabeth (2 jaar). Hun adres is Pieter Dantumastrjitte 19. Van harte welkom in onze gemeente!! Hopelijk zullen jullie je hier snel thuis voelen !

● Hallo iedereen. Vanmiddag hebben we een bijzondere dienst in de ruimste zin van het (W)oord. Kijk hier voor meer informatie.

groet van de organisatie

Verkoop banken:
In juni zullen de banken in de kerk worden vervangen door stoelen. De banken willen we nu te koop aanbieden, de opbrengst zal aan de diaconie worden geschonken. De banken kosten € 50 per stuk, meer mag natuurlijk altijd. U ontvangt nader bericht wanneer de banken opgehaald kunnen worden. We willen de bank ook wel bij u thuis brengen. Hiervoor vragen we dan €5,=.
Belangstelling: stuur een mailtje met uw naam en adres en of u een grote of kleine bank wilt naar kerkrentmeester@pknbroeksterwald.nl, schrijf in op de intekenlijst achter in de kerk , of even bellen met Anne Marinus (06 20 111 326)
College van Kerkrentmeesters

Dit vind je misschien ook leuk...