Weekbulletin 6 maart 2021

● Dienst 09.30 zondag 6 maart a.s.
Voorganger: Ds. D. Schreurs, Hegebeintum
Collectes: 1e KIA Zending, 2e ond.geb.
Koster: Reinder
Beamer: Piet
Kindernevendienst: Fokje V. en Baukje.
Onderwerp: God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte
Ouderling van dienst: Anne Woudstra
Diaken: Sybren van Klaarbergen
Lector: Marijke Bouma

● Dienst 19.30 woensdag 9 maart a.s. Biddag.
Voorganger: Mevr. G. van der Galiën,
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e kerk
Koster: Gepke
Beamer: Sieberen
Ouderling van dienst: Anne Marinus
Diaken: Jan Berends
Lector: Sippie Wolters

● Dienst 13.45 zondag 13 maart a.s.
Voorganger: Ds. A. Elverdink
Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
13 maart EXTRA DEURCOLLECTE VOOR OEKRAINE (nadere info volgende week op het weekbulletin)

Berichten weekbulletin 13 maart inleveren voor vrijdagmorgen 11 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Aant vd. Veer, Kavelwei 43-A. (thuiskomst ziekenhuis). Ook ging er een bloemengroet naar Neeltje Visser-vd. Zwaag, Sj. Baukesstrjitte 15 (90 jaar) en naar Roel Broersma, Brugchelencamp 1 kamer 310, de Westereen (87 jaar) en naar Hillie Hoekstra- Annema, Frijstêd 2, Damwâld (82 jaar).

Verjaardagen deze week:
9 maart. T.de Jong-de Jong, Ds. Dijkstrawei 10, 9108 NR Broeksterwâld. ( 86 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

● De kerkenraad vergadert maandag 7 maart om 19.45 uur.

Geandewei:
Nog even voor de duidelijkheid: Mocht u als gemeentelid iets willen meedelen in het Kerkblad ‘Geandewei’: een bedankje, het verblijf in een ziekenhuis of verzorgingstehuis of wat dan ook, graag een mailtje sturen naar: geandewei@pknbroeksterwald.nl Let wel, het moet een week voor het uitkomen van het kerkblad binnen zijn, anders kan het niet meer worden geplaatst.

Anna Martha Klimstra heeft onlangs de taken voor de Geandewei overgenomen van Sandra Annema-Kientz. Hartelijk dank voor jouw jarenlange inzet, Sandra!! En we wensen Anna Martha veel plezier en veel kopij 😊 toe.

9 maart noch gjin Gemeentejoun
Beste gemeente,
Yn 2020 hienen wy noch krékt foar de koronakrisis in gemeentejoun nei bidstond.  En no binne wy krékt nei fersoepelingen.  It gie allegear wat te rap om goed in gemeentejoun te organisearjen.  Graach wachtsje wy noch efkes de wat langere dagen ôf, mar wy hoopje meikoarten dan wol wer in gemeentejoun hâlde te kinnen.  Net dat wy elkoar tuskentroch net troffen ha, mar der is grif in hiele soad oer en wer te hearen en te fertellen.

Koffiedrinken:
Na de kerkdienst zondagochtend is er voor de gemeente gelegenheid om weer een met elkaar te praten, onder het genot van een kopje koffie/thee/fris. Iedereen is VAN HARTE WELKOM!!!!

Collecte voor KIA Zending in Rwanda

 

In het dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 70% van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 40% onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij.

Op de demonstratieboerderij van de zusters leren boeren en boerinnen uit verschillende dorpen diverse groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwmethoden, zoals bonen, tomaten, , aubergines, champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardappel. Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens en bijen houden. Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhoudingen en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.

Sinds boer Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt.

Zo helpt jouw bijdrage:

19 euro: een composthoop aanleggen
25 euro: 1 varken met varkenshok
160 euro: 1 boer(in) trainen
700 euro: een boomkwekerij opzetten

Gezinsdienst van 27 februari
Ontmoeting met Herman – om je tanden in te zetten

Nog een paar dagen, en we hopen dat het dorp overspoeld wordt met Herman, de vriendschapscake. In de gezinsdienst van 27 februari spraken we over delen: hoe moeilijk en hoe mooi het is. We leerden, dat de weduwe, door het laatste wat ze had te delen met Elia, er veel voor terug kreeg. Ze vertrouwde op Elia toen hij haar vroeg om van het laatste meel en olie brood voor hem te bakken, dat het meel en de olie niet op zou raken. En het raakte niet op. Zij en haar zoontje hadden eten totdat de hongersnood voorbij was! God zorgde voor hen. Van delen word je rijk!

En met het spaarpotje van de kindernevendienst hebben wij natuurlijk ook al wat gespaard, wat we nu wilden delen met stichting Help Teamwork. We konden hen blij maken met een cheque van 508 euro en nog een collecte opbrengst van 123 euro. Bij elkaar € 630!! Folkert en Nely van de stichting waren er stil van. Maar ook ontzettend blij en dankbaar. En wat mogen we trots zijn op onze kinderen dat ze dat bij elkaar gespaard hebben!!

Toen gingen we allemaal aan de slag om het beslag voor een vriendschapscake, met de naam Herman Brood te maken. Dit deeg laat je groeien door er goed op te passen, zo nu en dan wat ingrediënten toe te voegen. En voordat je het deeg gaat bakken, kun je delen van deeg doorgeven aan anderen, zodat zij hun eigen Herman kunnen maken!

NB 1 : wilt u/ wil jij Stichting Team Work ook helpen? Kijk op op www.stichtingteamwork.nl
NB 2: wilt u / wil jij ook aan de slag met Herman Brood, de vriendschapscake? Laat het maar weten en we delen het recept met je! Mail naar: knd@pknbroeksterwald.nl
NB 3: wisten jullie dat Rie Jansen ook al heel vaak vriendschapscakejes met heel veel mensen gedeeld heeft?
NB 4: wie wil, mag op zondag 13 maart zijn/haar cakejes meenemen naar de kerk, dan kunnen andere mensen na afloop een cakeje (of een Herman? ) meenemen.
NB 5: foto’s van hoe Herman groeit, mag je natuurlijk ook delen!! Via FB of via de mail knd@pknbroeksterwald.nl
NB 6: hou website en socials in de gaten, binnenkort delen we ook nog een mooi filmpje met jullie!!

Dankjulliewel dat jullie er allemaal waren, voor de gezelligheid en tot de volgende gezinsdienst met heiten en memmen, pakes en beppes (en tot die tijd is er gewoon elke zondag kindernevendienst voor jullie he?)!!!!

Groetjes van een 🙏 en 😋 kindernevendienstteam:
Baukje, Jelkje, Gerrie, Fokje V, Sjoukje, Fokje S., Fokelien, Petra en Roelie

40-dagen tijd
Deze week is de 40-dagen tijd begonnen. Tijdens de 40-dagentijd leven christenen over de hele wereld toe naar Pasen. Het is een tijd van bezinning en inkeer, waarin we stilstaan bij het lijden in de wereld. Sinds 24 februari, met de inval in Oekraine, wordt dat lijden beangstigend direct.

Deze tijd loopt uit op het hoogtepunt van Pasen, het feest van bedrfijfing, de dag waarop Jezus opstond uit de dood. De weg naar Pasen weerspiegelt in het klein een reis die we als gelovigen gedurende ons hele leven afleggen. We zijn samen onderweg naar het moment waarop Gods koninkrijk ten volle werkelijkheid wordt.

Als volgelingen van Jezus staan wij in dienst van Gods koninkrijk. Waar het ons tot oproept, is niet altijd eenvoudig: het is een leven gekenmerkt door afhankelijkheid van God, gerechtigheid, zelfopoffering, het opnemen voor de zwakken in de samenleving, armen en verdrukten en vluchtelingen bijstaan, je rijkdom delen met anderen. Dat kan oncomfortabel zijn of worden. Maar we mogen onze blik gericht houden op de het Koninkrijk van God.

(We willen jullie wijzen op een inspirerende veertigdagentijdkalender die online en met een dagelijkse mail te volgen is: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/ )

Liturgie:
– inleidend orgelspel
– woord van welkom
– samenzang: psalm 116 vers 1 en 2
– stil gebed
– votum en groet
– samenzang: gezang 177 vers 1, 2, 3, 4 en 5
– leefregel
– samenzang: gezang 177 vers 6 en 7
– de kinderen gaan naar de kindernevendienst
– gebed
– lezing uit de Bijbel: Psalm 116
– samenzang: psalm 116 vers 3, 4 en 5
– preek
– samenzang: evangelische liedbundel 118 vers 1, 2, 3 en 4
– de kinderen komen terug van de kindernevendienst
– gebeden
– inzameling van de gaven
– samenzang: lied 462 vers 1, 2, 3 en 4 (‘Zal er ooit een dag van vrede’)
– zegen
– uitleidend orgelspel

Dit vind je misschien ook leuk...